Kotona selviytymistä tukeva ja ikääntyvien fysioterapia

Kotona selviytymistä tukeva ja ikääntyvien fysioterapia

Kun haluat fysioterapeutin kotiin, kysy kotikäyntiä. Teen fysioterapiakotikäyntejä Sastamalassa ja lähialueilla. Ikäihmisten kohdalla esimerkiksi liikkumisen vaikeudet ovat peruste kotikäynteinä toteutettavalle fysioterapialle. Muulloinkin, mikäli sinun tilanteesi on sellainen, että kotikäynnillä nähdään olevan merkitystä kuntoutuksen toteutukseen tai vaikuttavuuteen, voidaan se toteuttaa kotikäynteinä iästäsi riippumatta.

Fysioterapialla edistetään ja parannetaan sinun elämän laatuasi, omatoimisuuttasi, toimintakykyäsi ja selviytymistäsi päivittäisissä toiminnoissa.

Kotikäynnillä voidaan harjoitella sinulle tutussa ympäristössä, siellä missä sinä taitojasi tarvitset. Sinun arjessasi harjoitellan juuri niitä taitoja ja toimia, jotka ovat tarpeen selviytyäksesi kotona. Samalla voidaan kartoittaa apuvälinetarpeesi ja mahdolliset kotisi muutostyöt.

Käytössäni erilaisia kotikäynnille mukaan ottavia välineitä kuten esimerkiksi matkahoitopöytä, fysikaalisen hoidon laitteita ja monenlaisia terapiavälineitä.

Ota yhteyttä - kysy lisää

Yhteystiedot

Tyrvään Fysioterapia
 Puistokatu 11
38200 Sastamala

puh: 050 3301 358
email: ekimpanpaa@gmail.com

Elina Kimpanpää
Fysioterapeutti

Lataa CV
© 2020 Tyrvään Fysioterapia. All rights reserved.